Cellulaire imuuntherapie tegen kanker

Immuuntherapie is een type behandeling waarbij het afweersysteem van de patiënt zelf aan het werk wordt gezet om kankercellen in het lichaam op te sporen en te vernietigen. Er zijn verschillende vormen van immuuntherapie. Het team onder leiding van prof. dr. Zwi Berneman, zet zijn kennis van de cellen van het immuunsysteem en van het gedrag van kankercellen in om cellulaire immuuntherapie te ontwikkelen én naar de patiënt te brengen.

Zij hebben een eigen behandelend vaccin ontwikkeld tegen kanker op basis van dendritische cellen, die de bevelhebbers zijn van het afweersysteem (DC vaccin). Bij patiënten die, in combinatie met de klassieke chemo- en/of radiotherapie, dit vaccin kregen toegediend werd herval van de kanker vertraagd of zelfs volledig vermeden door het immuunsysteem te heractiveren. Tot op vandaag werd dit DC vaccin in klinische studies toegediend aan patiënten met acute leukemie, longvlieskanker, agressieve hersenkanker en uitgezaaide borstkanker.

Door verdere verbetering van het DC vaccin en door de ontwikkeling van nieuwe types immuuntherapie zoals CAR-T cel behandelingen, willen zij een grotere groep van patiënten, met ook andere kankertypes, helpen. Deze vormen van immuuntherapie blijken daarenboven ook als hefboom te werken in combinatie met klassieke behandelingen of andere immuuntherapieën. CAR-T cellen zijn afwerende afweercellen (T lymfocyten), bewapend met een chimerisch antigen receptor (CAR), een molecule die de kankercellen identificeert en de T cellen aanzet tot het aanvallen van deze kankercellen.

Vijftien jaar geleden heeft UZA geïnvesteerd in infrastructuur om het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van celtherapie en immuuntherapie mogelijk te maken. Recent heeft UZA de capaciteit van deze infrastructuur verder uitgebreid. UZA heeft als eerste ziekenhuis in België een farmacologische licentie gekregen om deze immuuntherapieën in eigen beheer veilig te kunnen ontwikkelen en produceren.

Dankzij hun expertise en een uitgebreide internationale samenwerking levert het team van prof. dr. Zwi Berneman pionierswerk. Jouw steun zorgt ervoor dat zij hun expertise ten dienste kunnen stellen van kankerpatiënten. Jouw steun geeft onze kankerpatiënten nieuwe perspectieven.

Binnen deze campagne zijn er drie specifieke projecten die we graag in de kijker zetten. Via onderstaande links kom je meer te weten over het DC-vaccin, de CAR-T-celtherapie en wat het onderzoek rond hersenkanker bij kinderen inhoudt.


Cookievoorkeuren

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u de cookies te aanvaarden.